آخرین مطالب

آخرین مقالات

تاثیر هشت هفته تمرینات طناب زنی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی  نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق ایمان زکوی*۱، خالد دودمان۲، رفعت عیسی زاده۳ ۱- دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. (*نویسنده مسئول): ایمیل: imnzakavi@yahoo.com ۲- دکتری دانش کاربردی مدیریت ورزشی ،معلم... ادامه متن

آخرین خبرها

آشنایی با هیت تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی ، آموزشی بدون مرز جناب آقای دکتر رسول عابدان زاده

آشنایی با هیت تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی ، آموزشی بدون مرز جناب آقای دکتر رسول عابدان زاده

رسول عابدان زاده  متولد۱۳۶۰ شهر اردستان  رشته تحصیلی :رفتار حرکتی (گروه روانشناس ورزشی)  دکتری رفتارحرکتی عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ،مدرس... ادامه متن

تازه های کتاب

کتاب بازی های ورزشی و پرورشی پیش دبستانی و مقاطع تحصیلی

معرفی کتاب کتاب بازی های ورزشی و پرورشی پیش دبستانی و مقاطع تحصیلی توسط مدیر مسئول نشریه علمی تخصصی تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز با همکاری آقایان فخرالدین حسنلویی  و عبدالقادر سلطانپور منتشر گردید، این کتاب با ارائه اطلاعاتی جامع در ز... ادامه متن