تعرفه

تعرفه پرداختی پذیرش و چاپ مقالات

دانشجویان

۱۵۰ هزار تومان

اساتید دانشگاه‌ها و دبیران

۱۵۰ هزار تومان

پژوهشگران و محققان (آزاد)

۱۸۰ هزار تومان

پرداخت تعرفه چاپ و پذیرش مقاله، شامل دریافت یک جلد نشریه + گواهینامه پذیرش وچاپ مقاله می باشد.

تعرفه پرداختی برای بیش از یک مقاله به شرط یکسان بودن نویسنده اول (نویسنده مسئول) برای مقاله دوم و مقالات بعدی، شامل ۲۰ درصد تخفیف چاپ می‌باشد.

 


شماره حساب: ۵۰۵۶۵۵۴۸۹۲

شماره کارت :۶۲۷۳۵۳۳۰۲۰۰۷۷۴۶۲

بانک  تجارت(مدیرمسئول نشریه: خالد دودمان)


 

کاربران گرامی می توانند پس از واریز تعرفه چاپ مقاله و ثبت نام  تصویر فیش واریزی به همراه مشخصات نویسنده مسئول از طریق ایمیل به دفتر مجله ارسال نمایید.

ایمیل نشریه: info@jarsport.ir