آخرین مطالب

آخرین مقالات

شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران کیومرث مولادوست*۱، سارا جورکش۲ ۱*.کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران Choganirani2015@gmail.com ۲٫دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران  ... ادامه مطلب ...

آخرین خبرها

انتصاب سردبیر نشریه جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مرجانی بعنوان ریئس کمیته آموزش کاراته جمهوری اسلامی ایران

انتصاب سردبیر نشریه جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مرجانی بعنوان ریئس کمیته آموزش کاراته جمهوری اسلامی ایران

دوست وهمکار گرامی جناب آقای محمد ابراهیم مرجانی سردبیر محترم نشریه انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان ریئس کمیته آموزش فدراسیون کاراته جمهوری ا... ادامه مطلب ...

اعطای مجوز رسانه ی ، تحقیقی AFC بازیهای آسیایی فوتسال۲۰۱۹ به نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز

اعطای مجوز رسانه ی ، تحقیقی AFC بازیهای آسیایی فوتسال۲۰۱۹ به نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز

اعطای مجوز رسانه ی ،تحقیقی AFC جام ملتهای آسیایی فوتسال۲۰۱۹ (تبریز-ایران)به آقایان محمدخالد دودمان و ابراهیم عثمانی مسول و عضو نشریه تحقیقات کاربردی ع... ادامه مطلب ...

سال نو مبارک

سال نو مبارک

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره… من... ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران کیومرث مولادوست*۱، سارا جورکش۲ ۱*.کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران Choganirani2015@gmail.com ۲٫دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصف... ادامه مطلب ...

نشریه تحقیقات علوم انسانی بدون مرز

شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران کیومرث مولادوست*۱، سارا جورکش۲ ۱*.کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران Choganirani2015@gmail.com ۲٫دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران  ... ادامه مطلب ...