آخرین مقالات

طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمانشاه محمد سعید کیانی۱* شهاب بهرامی۲ ۱.دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. کرمانشاه.ایران(نویسنده مسئول)  mohammadsaeidkiani@gmail.com 2.استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان... ادامه متن

آخرین خبرها

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده بعنوان رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام انتخاب شدند

جناب آقای دکتر عبدالمهدی نصیرزاده باسلام بدینوسیله انتخاب  به جا و شایسته تان به سمت رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور را تبریک عرض نموده و آرزومندیم درسایه دلسوزی جنابعالی شاهد پیشرفت چشمگیر مهمترین فدراسیون ورزشی کشور باشیم. ازطرف نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورز... ادامه متن

تازه های کتاب

چاپ کتاب «آزمون های کاربردی در فوتبال برتر (جهت برنامه ریزی تمرینی و پیشگیری از آسیب برای تیم های پزشکی و مربیان بدنسازی تیم های فوتبال ایران)»

کتاب «آزمون های کاربردی در فوتبال برتر (جهت برنامه ریزی تمرینی و پیشگیری از آسیب برای تیم های پزشکی و مربیان بدنسازی تیم های فوتبال ایران)» —- مولف: دکتر یحیی کیان مرز بناب —- ۱۱۰٫۰۰۰ تومان – – – قابل تهیه از وبسایت انتشار... ادامه متن