آخرین مطالب

آخرین مقالات

بررسی ارتباط بین سبکهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار فاطمه سادات حسینی*۱،هوشیار مهرفام ۲ ۱٫ *عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، دکترا روانشناسی ورزش دانشگاه هومبولت برلین ۲٫کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه ،معلم تربیت بدنی آموزش وپرو... ادامه متن

آخرین خبرها

اعلام حمایت نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز از دومین همایش ملی دومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور

اعلام حمایت نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز از دومین همایش ملی دومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور

باتوجه به مصوبه شورای سردبیری مورخه ۲۸سفند۱۳۹۶ ، این نشریه حمایت خود را از دومین همایش ملی دومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور در راستای ح... ادامه متن

اعلام حمایت نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز از اولین همایش ملی آموزش، پیشگیری و سلامت ورزشی دانشگاه فرهنگیان

اعلام حمایت نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز از اولین همایش ملی آموزش، پیشگیری و سلامت ورزشی دانشگاه فرهنگیان

باتوجه به مصوبه شورای سردبیری مورخه ۱۵سفند۱۳۹۶ ، این نشریه حمایت خود را از اولین همایش ملی آموزش، پیشگیری و سلامت ورزشی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچ... ادامه متن

تازه های کتاب

کتاب آقای دکتر ابراهیم نوروزی سیدحسینی وهمکاران، هیات تحریریه نشریه بنام  ادراک، شناخت و تمرین تصمیمی منتشر گردید

کتاب ادراک، شناخت و تمرین تصمیمی توسط دکتر ابراهیم نوروزی سیدحسینی و همکاران،هیات تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز منتشر گردید . اطلاعات کتابشناسی و چکیده این کتاب بشرح زیر میباشد: ویکرز، جوان ان. ادراک، شناخت و تمر... ادامه متن