درباره نشریه

نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز بر اساس مجوز شماره ۷۷۴۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد، اولین شماره این نشریه در آبان ماه ۱۳۹۵ به چاپ رسیده و تا کنون به طور مرتب انتشار یافته است.

قلمرو موضوعی این نشریه شامل حوزه های علوم ورزشی و، آموزشی و نیز مطالعات میان رشته ای مرتبط می باشد.

هدف از انتشار نشریه تلاش برای ایجاد زمینه های مناسب تولید علم و دانش در حیطه های فوق و کمک به ارتقای سطح دانش اندیشمندان، محققان، دانشجویان و کارشناسان می باشد.

همچنین نشریه در پایگاه های معتبر علمی تخصصی مگ ایران، نورمنگ، علمی تخصصی دانشگاهی و چند پایگاه و مؤسسه معتبر دولتی و غیر دولتی نمایه گردیده است همچنین نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، موفق به دریافت شماره استاندارد بین المللی پیایندها از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز ملی شاپا شد.

شماره شاپا برای نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، ۵۹۰۹ – ۲۵۳۸ ISSN می باشد.