راهنمای نویسندگان

به اطلاع پژوهشگران و اساتید گرامی می رساند مقاله‌های پژوهشی، مروری و اقدام پژوهی ارسالی به این نشریه باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند در غیراین صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

  • مقاله ارسالی نباید قبلا در کتاب یا نشریه‌ای چاپ شده باشد و یا اینکه قبلاً برای چاپ به مجله دیگری ارسال شده باشد.
  • این نشریه مقاله ترجمه شده نیز، می پذیرد.
  • نشریه در ویرایش و ارزیابی مقالات پذیرفته شده آزاد است.
  • مسئولیت مطالب نوشته شده در مقاله برعهده نویسنده / نویسندگان است.
  • فایل شماره یک را میتوانید دانلود و مقاله را در آن فرمت بندی کنید                                                                                                                                                                                                        فایل شماره یک فرمت مقالات نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز                                                                                                                                                                                             
  • فایل شماره دو تعهد نامه را از لینک زیر دانلود و پس از پر کردن از منوی ارسال مقاله به همراه مقاله خود ارسال کنید

فایل شماره دو تعهد نامه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز