تعرفه

تعرفه پرداختی پذیرش و چاپ مقالات

دانشجویان

متعاقبا” اعلام می گردد

اساتید دانشگاه‌ها و فرهنگیان

متعاقبا” اعلام می گردد

پژوهشگران و محققان (آزاد)

متعاقبا” اعلام می گردد

 

تعرفه پرداختی برای بیش از یک مقاله به شرط یکسان بودن نویسنده اول (نویسنده مسئول) برای مقاله دوم و مقالات بعدی، شامل ۲۰ درصد تخفیف چاپ می‌باشد.

 


شماره حساب:

شماره کارت :

 


 

کاربران گرامی می توانند پس از واریز تعرفه چاپ مقاله و ثبت نام  تصویر فیش واریزی به همراه مشخصات نویسنده مسئول از طریق ایمیل به دفتر مجله ارسال نمایید.

ایمیل نشریه: info@jarsport.ir