آخرین مطالب

آخرین مقالات

شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران کیومرث مولادوست*۱، سارا جورکش۲ ۱*.کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران Choganirani2015@gmail.com ۲٫دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران  ... ادامه مطلب ...

آخرین خبرها

انتصاب آقای دکتر فرشید طهماسبی به عنوان هیات تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز

انتصاب آقای دکتر فرشید طهماسبی به عنوان هیات تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز

آقای دکتر فرشید طهماسبی طی حکمی به عنوان هیات تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز منصوب گردیدند. لازم به دکراست آقای دکتر طهماسب... ادامه مطلب ...

انتصاب سردبیر نشریه جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مرجانی بعنوان ریئس کمیته آموزش کاراته جمهوری اسلامی ایران

انتصاب سردبیر نشریه جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مرجانی بعنوان ریئس کمیته آموزش کاراته جمهوری اسلامی ایران

دوست وهمکار گرامی جناب آقای محمد ابراهیم مرجانی سردبیر محترم نشریه انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان ریئس کمیته آموزش فدراسیون کاراته جمهوری ا... ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران کیومرث مولادوست*۱، سارا جورکش۲ ۱*.کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران Choganirani2015@gmail.com ۲٫دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصف... ادامه مطلب ...

نشریه تحقیقات علوم انسانی بدون مرز

شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران کیومرث مولادوست*۱، سارا جورکش۲ ۱*.کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران Choganirani2015@gmail.com ۲٫دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران  ... ادامه مطلب ...