آخرین مقالات

روانسنجی ابزار عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی   امیر حسین آیت اللهی۱، دکتر حسین پیمانی زاد۲، دکتر حسن فهیم دوین۳. دکتر احسان اسداللهی ۴* ۱٫کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ۲ و ۳٫ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلام... ادامه مطلب ...

آخرین خبرها

روز معلم گرامی باد

روز معلم گرامی باد

ســلــام و درود عــرض ادب و احــتــرام خــدمــت همــه مــعــلــمــان و اســاتــیــد عــزیــز روز مــعــلــمــ رو خــدمــت تــڪ تــڪــ معلمان ، اســاتـ... ادامه مطلب ...

سال نو مبارک

سال نو مبارک

ازخدامی خواهیم: هفت سین؛ سلام، سرور، سادگی، سلامتی، سعادت، سرزندگی و سلوک با مردم را در سفره صداقتت بچیند. جانت رابه صفای قرآن چشم دلت رابه روشنی آب و... ادامه مطلب ...

رادیو و تلویزیون ورزشی

روانسنجی ابزار عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی   امیر حسین آیت اللهی۱، دکتر حسین پیمانی زاد۲، دکتر حسن فهیم دوین۳. دکتر احسان اسداللهی ۴* ۱٫کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ۲ و ۳٫ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلام... ادامه مطلب ...