آخرین مقالات

تاثیر هشت هفته تمرینات معلق (TRX) بر نیمرخ لیپیدی زنان میانسال احسان اسداللهی۱* ندا کافی۲ ۱-*عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. Ehs.asadollahi.spr@iauctb.ac.ir ۲-کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی. kafi.neda1991@gmail.com چکیده اولین پیامد زندگی با فعالیت بدنی کم،ا... ادامه مطلب ...

آخرین خبرها

سال نو مبارک

سال نو مبارک

ازخدامی خواهیم: هفت سین؛ سلام، سرور، سادگی، سلامتی، سعادت، سرزندگی و سلوک با مردم را در سفره صداقتت بچیند. جانت رابه صفای قرآن چشم دلت رابه روشنی آب و... ادامه مطلب ...

کتاب تناسب اندام عملکردی در منزل، آقای کیارش ملکی قرابقلو هیت تحریریه نشریه چاپ و رونمایی شد

کتاب تناسب اندام عملکردی در منزل، آقای کیارش ملکی قرابقلو هیت تحریریه نشریه چاپ و رونمایی شد

کتاب (ترجمه) آقای کیارش ملکی قرابقلو ،سمیه کاویانی, شکوفه سخنور دستجردی, فاطمه مسعودی مقدم, کیارش ملکی قرابقلو, لیلا دهقانکار تحت عنوان تناسب اندام عم... ادامه مطلب ...

نشریه تحقیقات علوم انسانی بدون مرز

تاثیر هشت هفته تمرینات معلق (TRX) بر نیمرخ لیپیدی زنان میانسال احسان اسداللهی۱* ندا کافی۲ ۱-*عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. Ehs.asadollahi.spr@iauctb.ac.ir ۲-کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی. kafi.neda1991@gmail.com چکیده اولین پیامد زندگی با فعالیت بدنی کم،ا... ادامه مطلب ...