آخرین مطالب

آخرین مقالات

شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران کیومرث مولادوست*۱، سارا جورکش۲ ۱*.کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران Choganirani2015@gmail.com ۲٫دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران  ... ادامه مطلب ...

آخرین خبرها

اعطای مجوز رسانه ی ، تحقیقی AFC بازیهای آسیایی فوتسال۲۰۱۹ به نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز

اعطای مجوز رسانه ی ، تحقیقی AFC بازیهای آسیایی فوتسال۲۰۱۹ به نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز

اعطای مجوز رسانه ی ،تحقیقی AFC جام ملتهای آسیایی فوتسال۲۰۱۹ (تبریز-ایران)به آقایان محمدخالد دودمان و ابراهیم عثمانی مسول و عضو نشریه تحقیقات کاربردی ع... ادامه مطلب ...

سال نو مبارک

سال نو مبارک

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره… من... ادامه مطلب ...

نمایه سازی نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز در پایگاه مجلات تخصصی نور(noormags)

نمایه سازی نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز در پایگاه مجلات تخصصی نور(noormags)

با توجه به تفاهم نامه همکاری فی مابین نشریه و پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه نجقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز  تحت حمایت پایگاه مجلات تخصصی... ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران کیومرث مولادوست*۱، سارا جورکش۲ ۱*.کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران Choganirani2015@gmail.com ۲٫دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصف... ادامه مطلب ...

نشریه تحقیقات علوم انسانی بدون مرز

شناسایی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزش چوگان در ایران کیومرث مولادوست*۱، سارا جورکش۲ ۱*.کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران Choganirani2015@gmail.com ۲٫دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران  ... ادامه مطلب ...