آخرین مقالات

روانسنجی ابزار عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی   امیر حسین آیت اللهی۱، دکتر حسین پیمانی زاد۲، دکتر حسن فهیم دوین۳. دکتر احسان اسداللهی ۴* ۱٫کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ۲ و ۳٫ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلام... ادامه مطلب ...

آخرین خبرها

رادیو و تلویزیون ورزشی

روانسنجی ابزار عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی   امیر حسین آیت اللهی۱، دکتر حسین پیمانی زاد۲، دکتر حسن فهیم دوین۳. دکتر احسان اسداللهی ۴* ۱٫کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ۲ و ۳٫ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلام... ادامه مطلب ...