آخرین مقالات

تاثیر هشت هفته تمرینات معلق (TRX) بر نیمرخ لیپیدی زنان میانسال احسان اسداللهی۱* ندا کافی۲ ۱-*عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. Ehs.asadollahi.spr@iauctb.ac.ir ۲-کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی. kafi.neda1991@gmail.com چکیده اولین پیامد زندگی با فعالیت بدنی کم،ا... ادامه مطلب ...

آخرین خبرها

کتاب علم وکاربرد تمرینات تناوبی شدید دکتر محمدابراهیم مرجانی ( سردبیر نشریه)چاپ و رونمایی شد.

کتاب علم وکاربرد تمرینات تناوبی شدید دکتر محمدابراهیم مرجانی ( سردبیر نشریه)چاپ و رونمایی شد.

کتاب آقایان دکتر محمدابراهیم مرجانی، مجتبی مهدوی و سرکارخانم دکترلیلا عیسی زاده تحت عنوان علم وکاربرد تمرینات تناوبی شدید (راه حل های پازل برنامه نویس... ادامه مطلب ...

نشریه تحقیقات علوم انسانی بدون مرز

تاثیر هشت هفته تمرینات معلق (TRX) بر نیمرخ لیپیدی زنان میانسال احسان اسداللهی۱* ندا کافی۲ ۱-*عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. Ehs.asadollahi.spr@iauctb.ac.ir ۲-کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی. kafi.neda1991@gmail.com چکیده اولین پیامد زندگی با فعالیت بدنی کم،ا... ادامه مطلب ...