آخرین مطالب

آخرین مقالات

تاثیر تمرینات تعلیقی بر حس عمقی و کنترل حرکتی کمری – لگنی مردان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی   یوسف یاراحمدی۱(نویسنده مسئول)،، ملیحه حداد نژاد۲، سید صدرالدین شجاع الدین۳ ۱-کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی تهران نشانی: تهران. دانشگاه خوارزمی ته... ادامه متن

آخرین خبرها

گزارش حضور فعال اعضای هیات تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز دراولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک

گزارش حضور فعال اعضای هیات تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز دراولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک

✍♨️ ⚽️بزرگترین کنگره ی علمی، پژوهشی فیفا در زمینه های پزشکی، مربیگری، مدیریت و رسانه در سال ۲۰۱۷ با همکاری سازمان لیگ فوتبال و مرکز پزشکی ایفمارک در ر... ادامه متن

تقدیر معاون وزیر از دکتر مرجانی سردبیر نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز

تقدیر معاون وزیر از دکتر مرجانی سردبیر نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز

روز پنجشنبه مورخه ۲۵آبان۱۳۹۶ سرکارخانم فریبا محمدیان معاون وزیر ورزش و جوانان ایران با اهدا لوح تقدیر، مراتب تشکر و قدردانی خود را از دکتر محمد ابراهی... ادامه متن

تازه های کتاب

کتاب آقای دکتر ابراهیم نوروزی سیدحسینی وهمکاران، هیات تحریریه نشریه بنام  ادراک، شناخت و تمرین تصمیمی منتشر گردید

کتاب ادراک، شناخت و تمرین تصمیمی توسط دکتر ابراهیم نوروزی سیدحسینی و همکاران،هیات تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز منتشر گردید . اطلاعات کتابشناسی و چکیده این کتاب بشرح زیر میباشد: ویکرز، جوان ان. ادراک، شناخت و تمر... ادامه متن